มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆให้เป็นที่จดจำ มารื้อฟื้นเรื่องวันวานที่แสนสุข มาพูดคุยเรื่องสนุกๆที่เคยเกิด มาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ทุกคนผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้

รับสิทธิประโยชน์ และเอกสิทธิ์ เหนือระดับ

จากรุ่น สู่รุ่น

30 2,424
GEAR
ศิษย์ปัจจุบัน

จาก 2 สาขาแรกเริ่ม วิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอุตสาหการ (GEAR I) ถ่ายทอดเรื่องราวมาถึงรุ่นน้องทั้ง 8 สาขา (GEAR XXV) ซึ่งศิษย์เก่าที่จบไปล้วนแต่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากมาย

สร้างความร่วมมือ

สื่อกลางที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการดำเนินกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในด้านต่างๆ

พิธีมอบเกียร์
กิจกรรมห้องเชียร์
ภูมิทัศน์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ลานเกียร์
ภูมิทัศน์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ : อาคารเรียนรวม และตึกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีรายการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ

Social Network